Veroniku mi přihrál osud. Přihlásila jsem se do jednoho programu pro studenty, který nabízel koučování. Měla jsem velké štěstí, že mi byla přidělena tak milá koučka. Oceňuji zejména její zkušenosti a úspěchy, které napovídají o tom, že se jedná o schopnou ženu, a také je mi velmi sympatický její přístup k životu a odvaha žít tak, jak cítí, že žít má.

Líbilo se mi, že kromě koučování mi dávala doporučení na knihy, které se nějak týkaly témat, o kterých jsme mluvily, a také mi poskytla další techniky, se kterými se mi dobře pracovalo a pomohly mi ujasnit si priority (kolo rovnováhy, test silných vlastností, Johariho okénko,…). Naše hovory nikdy nebyly neosobní, vždy jsme prohodily pár slov i o jiných záležitostech, než těch koučovacích. To bylo také příjemné, protože se díky tomu nevytvořila žádná bariéra nebo pocit rozdílných pozic.

Co se týče mé práce, má Veronika určitě velký podíl na pokrocích, které jsem v některých oblastech svého života učinila. Jak jsem zmínila, je velmi milá a přátelská, a svou roli při mé snaze o plnění toho, co jsem si určila, hrálo i to, že jsem chtěla udělat radost nejen sobě, ale i jí. Mezilidská stránka tedy fungovala nádherně. Za tu dobu, kterou mě provázela, jsem si utvořila návyk na pravidelné cvičení. Také jsem si díky rozhovorům s Veronikou uvědomila skutečnosti, které mě dovedly k přehodnocení pohledu na některá má trápení a podařilo se mi je překonat. Jako velmi přínosné hodnotím shrnování každého koučování a také formulaci myšlenky, kterou si z dané hodiny odnáším. To je velmi užitečné pro ujasnění si vlastních pocitů, a také jsem se až divila, jaká poučení jsem sama zformulovala, a jak pro mě byla přínosná. Přístup, který Veronika používala u mého koučování, byl spíše nedirektivní a, jak už jsem zmínila, velmi vstřícný. To mi vyhovovalo.

Hanka Š.

Nejsem moc velkým zastáncem referencí, nicméně, co se týče sl. Petrové, musím dělat výjimku a vřele ji doporučit. Koučování proběhlo nad moje očekávání dobře a opravdu nelituji, jak peněz, tak času, které jsem do těchto schůzek vložil. Sl. Petrová není jen koučka, která vás dovede k vytyčenému cíli nebo snu, ale hlavně báječný člověk, který dokáže odkrýt a zmobilizovat vnitřní síly k lepším výkonům.

Aleš L.

Verča mi velmi pomohla posunout se v mém životě (osobním i profesním) dál, uvědomovat si, že já jsem ta, na které záleží a která o sobě rozhoduje a udává svůj směr. Ukázala mi, že každého cíle se dá postupně dosáhnout a že k tomu stačí jen věřit v sebe samu, vystoupit ze své komfortní zóny a neřešit, co si o tom kdo pomyslí. Velké DĚKUJI za vše a doufám, že se naše cesty opět někde sejdou.

Mirka Š.